Blog de Marc Arbós

Blog de Marc Arbós

Què faig i penso —

Aquí hi trobareu treballs i pensaments que vagi fent i tenint

Doble pàgina

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Sat, June 05, 2010 20:29:02
Comencem a descobrir com serà l'interior de la publicació d'Slices. Es narren dues històries simultaniàniament, i es destaca el nom dels autors de cada slice. La maquetació fa referència també al slice, o tall, mitjançant un eix inclinat que serveix com a separació per a les diferents intervencions que es reflecteixen a cada pagina. Aquest eix inclinat, alhora, serveix per enfortir la identitat gràfica d'slices, creant una similitud visual entre la maquetació de la publicació i el logotip del projecte.


  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post44