Blog de Marc Arbós

Blog de Marc Arbós

Què faig i penso —

Aquí hi trobareu treballs i pensaments que vagi fent i tenint

Doble pàgina

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Sat, June 05, 2010 20:29:02
Comencem a descobrir com serà l'interior de la publicació d'Slices. Es narren dues històries simultaniàniament, i es destaca el nom dels autors de cada slice. La maquetació fa referència també al slice, o tall, mitjançant un eix inclinat que serveix com a separació per a les diferents intervencions que es reflecteixen a cada pagina. Aquest eix inclinat, alhora, serveix per enfortir la identitat gràfica d'slices, creant una similitud visual entre la maquetació de la publicació i el logotip del projecte.


  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post44

Logo definitiu

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Sat, June 05, 2010 20:23:00


Definitivament, aquest es el logo d'slices. He volgut transmetre el concepte de les parts fomant un tot, però evidenciant, alhora cadascuna de les parts, que és també un concepte que forma part de manera omnipresent en la totalitat del projecte.

  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post43

Format

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Wed, May 19, 2010 14:04:54
La investigació prèvia al PFE es va basar en la fragmentació del temps, que va resultar en un estudi més profund del que vaig anomenar micro-oci. La majoria de vegades el micro-oci es dóna fora de casa, com en el lloc de treball, el transport públic, sales d'espera... així doncs, tenint en compte que una de les finalitats d'Slices és omplir les petites estones de temps lliure amb un oci positiu, és coherent que la publicació impresa d'Slices sigui fàcilment transportable i còmode de de ser fullejada en entorns com els esmentats.


He pensat que les dimensions de la publicació haurien de ser aproximadament d'uns 130x160mm, per tal que tingui una certa presència i alhora es pugui transportar amb facilitat.

  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post39

Primera proposta de postal

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Wed, May 19, 2010 02:30:02
Unificant tots els criteris que he anat comentant, us presento la primera aproximació a les postals que han de funcionar com a reclam per a portar usuaris a la web.

Gràficament compleix l'esquema plantejat, així com altres premises, per exemple el que ara batejaré com efecte Google, que com ja vaig comentar és la possibilitat d'entendre el missatge principal però que té coses amagades que els més acostumats al món digital poden gaudir.

On és l'efecte Google en aquest postal? En la url de la web on s'explica de què va tot això; wtf pot semblar un seguit de lletres que responen a algun tipus de nomenclatura interna de la web en qüestió i ningú hi pararà atenció, només aquells aquells amb cert vagatge en el món humorístic d'internet hi descobriràn el what the fuck. Això crearà certa curiositat també en molts dels qui pensen que van de tornada de tot i que res els sorprendrà.  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post38

Identitat

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Wed, May 19, 2010 01:50:19
Després de parlar de coherència i de que tot parli el mateix llenguatge gràfic, cal buscar un element unificador, per Slices he considerat escaient la representació d'un slice (tall), i tota la gràfica girarà al voltant d'aquest element.


Així doncs, el logotip, la composició tipogàfica, la composició dels mòduls a la web, els elements de les peces de comunicació... estaran sempre imprenats d'aquesta imatge, de manera que qualsevol membre de la família Slices es relacioni directament amb la marca sense necessitat de veure-hi el logotip.

  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post37

Del paper als bits

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Wed, May 19, 2010 00:03:23
Després d'esbossar sobre paper, de tenir clar el camí a seguir, he començat a provar, ja amb l'ordinador opcions més concretes que poc a poc es van aproximant al que serà la marca Slices.

Fragments que conviuen i es toquen sense perdre la identitat pròpia.  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post35

Slices comença a prendre forma

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Tue, May 18, 2010 23:55:42
Avui he començat a dissenyar la marca Slices. He volgut traslladar el concepte de fragmentació a la gràfica, alhora que he tingut en compte des de bon començament que la marca i la gràfica de totes les peces parlin el mateix llenguatge.

Per començar, esbossos sobre el paper:  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post34

Slices Teaser

PFE - DesenvolupamentPosted by Marc Tue, May 18, 2010 01:35:00
Després de decidir que el teaser és un recurs adient per a Slices, cal definir com es durà a terme, i un mitjà econòmic i efectiu és la distribució de postals en punts on la concentració d'usuaris potencials és elevada.

D'una banda, doncs, cal descriure les postals, i d'altra banda cal definir-ne les localitzacions. Les postals inclouràn fragments de textos, o d'il·lustracions, clarament tallats de manera que provoquin ganes de llegir-ne o veure'n la resta. A més a més del fragment en qüestió, s'inclourà una la referència d'internet de la pàgina d'Slices on s'explica en què consisteix el projecte. Gràficament s'inclourà algún element que relacioni les postals amb Slices.

Els llocs on es repartiran les postals seran aquells on la gent típicament té estones de temps lliure, és a dir, transports públics, sales d'espera... i també en llocs on hi pugui haver usuaris potencials, biblioteques, llibreries, sales d'art, determinades botigues...

  • Comments(0)//blog.marcarbos.com/#post32
Next »